Torilla kokataan

Meillä on ilo kutsua teidät näyttämään osaamisenne kaikelle kansalle Turun kauppatorilla 17.6.2016 kokkikilpailun merkeissä.

Yhteistyössä Ruokakulttuuriyhdistys Kaffeli ry, Turun keittiömestarit ry sekä Turun Osuuskauppa julistavat avoimen kilpailun turkulaisille ravintoloille. Kilpailuun osallistutaan kahden hengen kokkijoukkueena ja kilpailijat valmistavat neljä lautasannosta. Annos voi olla joko kylmä- tai lämminruoka. Annoksissa tulee näkyä maakunnallisuus.

Lue lisää ja osallistu kilpailuun

Yhdistys

Hallitus 2015

puheenjohtaja
Mari Sandell


Markku Haapio
Jouni Aalto
Päivi Järvelä
Pekka Paasio
Jorma Haranen
Teija Hurmerinta

Kalle Kirstilä
Maarit Keto-Seppälä

 

Yhdistyksen visio

Yhdistyksen tavoitteena on rikas ja moniulotteinen, lähiruokaa korostava alueellinen ruokakulttuuri. Tätä tarkoitusta varten yhdistys haluaa tarjota foorumin, joka on tasa-arvoisesti avoinna kaikille ruokakulttuuria kehittäville ja toteuttaville toimijoille: tuottajille, jalostajille, valmistajille, kaupalle, ravintoloille ja kuluttajille.

Yhdistys katsoo, että ihmisläheisen, laadukkaan ruokakulttuurin tulee perustua elintarvikkeisiin, joita tuotetaan ekologisesti ja vastuullisesti maaperää, ilmastoa, ruoan tuottajia tai sen tekijöitä riistämättä. Ruokaa nauttivien tulee tietää, mistä ruoka tulee ja miten se valmistetaan, ja heidän on voitava luottaa siihen, että heidän syömänsä ruoka on eettisesti tuotettua, terveellistä sekä vahingollisia prosesseja ja lisäaineita karttavaa. Ruokakulttuuri perustuu suomalaiseen ruokaperinteeseen: sesonkien raaka-aineisiin ja niitä kunnioittaviin valmistusmenetelmiin sekä hyviä ruokailutapoja arvossa pitäviin yhteisöllisiin ruokailutilanteisiin.

Yhdistys suhtautuu pidättyvästi ravinto-opillisesti kehnoon pikaruokaan sekä epäilyttäviin, lisäainepitoisiin puolivalmisteisiin ja eineksiin. Yhdistys haluaa tukea omintakeisia, ruokaelämyksiä tarjoavia ravintoloita, palvelusuuntautuneita ruokakauppoja, suoramyyntiä, kauppatoreja ja kauppahalleja. Yhdistys pitää tärkeänä, että ruoan tuottajien – maanviljelijöitten, karjankasvattajien, kalastajien ja vastaavien – toimintaedellytykset turvataan, mutta samalla valvotaan, että näiden toiminta on eettisellä pohjalla.

Yhdistys korostaa kouluruokailun tärkeyttä ja vastustaa siihen ohjattujen määrärahojen supistuksia. Yhdistys edellyttää, että myös kouluruokailussa, samoin kuin päiväkodeissa, sairaaloissa ja muissa laitoksissa käytetään mahdollisimman laajasti paikallisten tuottajien ja toimijoitten palveluja.

Yhdistys suhtautuu kriittisesti ruoan terveysvaikutusten ylimitoitettuun korostamiseen etenkin silloin, kun se johtaa ruokakulttuurin köyhtymiseen, keinotekoisiin kevytruokiin ja makujen katoamiseen. Yhdistys uskoo, että toivotut tulokset terveydelle saavutetaan syömällä maukasta, monipuolista, hyvin tehtyä, oikeaa ruokaa kohtuudella ja liikunnasta huolehtien.

Toimintakertomus 2012

Toimintasuunnitelma 2013

Vuoden 2015 Neitsytperunafestivaali 12.-13.6. Turussa

Nyt festivaali myös Facebookissa: https://www.facebook.com/neitsytperunafestivaali

 

Facebook